यो दिनहुँ कैयौं आवतजावत गर्ने एक सार्वजनिक बाटो हो।
अनिश्ठ हुनको लागि भुकम्पनै कुर्नु पर्दैन होला!
#earthquake