นั่งรอไปดิ ตั้งแต่แปดครึ่ง. มาตรงเวลาไม่ได้จริงๆ คนอื่นมาก่อนเวลาหมด! แง #คิวที่90 #byebye