Na Na Na Na, Na Na Na Na, Hey Hey Hey, Goodbye. #Nets #JayZ #fired #AveryJohnson