Om det hade gällt cykelbanor hade ropen varit höga om att det inte går att cykla vintern. #cykla