Appropå Mitti's nätnärvaro: När de "byter tidningar" finns inga nummer tillgängliga. #fail