Gözünüz aydın, azərbaycan dilində URL-lərin istifadəsinə başlanılıb.