Ποιός είναι ο πιο ωραίος?Δεν είναι δύσκολο να το βρείτε #teamSTAN !