#Ishant - ->> beta Jahan teri
Height Khatam Hoti
Hai...Wahan Se Meri Shuru
Hoti Hai..:p :D :O #IndvsPak