กับลูกชาย…ที่ทิ้งไว้บนตู้จนฝุ่นเกาะหนาเป็นนิ้ว 5555 #Devil