หน้าเลวมากก เอาละชีวิตยังไม่สิ้น ก็จงดิ้นกันต่อไป #mylife