เอาละเว้ยยเสร็จแล้วโซอี้ ตูล่ะเครียดกะทรงผมหลาย #น้องอี้ถังจริงๆ 5555@NancyNutsuki