general cleaning sa bahay. General cleaning+labelling ng mga bato ng kapatid ko. #AngMgaBato #bow. XD