#Japanese Maples in #Oregon, #USA #Osaka #Hokkaido #Shikoku #Okayama #Sakata #Higashiosaka #Iwaki #Miyako #Noshiro