Christmas tree in #Bethlehem yesterday. #Palestine