Takteng noo yan. Kung yan ang basehan ng katalinuhan, then imma genius! Hahaha