เมอรี่คริสมาส #EV #กรุณาอย่าถามว่าทำไมหลุดรุ่ยนัก #หยอยหงิก