Ready na kami sa #NocheBuena #CrisPata #Carbonara #PutongUga #Ham #BukoSalad #YumYumYUm :DDD