#PAKANTA kanta lng! Sayang, blurred pa ang kamot ko!