@Dheliciious @Mymeenou @reduncamel #expo #artdanslaville2012 #Tournai