Хоббидоо зориулж авсан номнууд. Ирэх жилээс #Arduino судлан хослуулж юм хийнэ. #NXT #Mindstorms #Hobby