Antrian masuk ke CCC Makassar #KMF2012 http://twitpic.com/bo7q3h