BOŻE, KIEDY WY ZROZUMIECIE, ZE HARRY NIE JEST Z TAY. JEST ZE MNĄ. POTWIERDZIŁ TO, NO.