เครื่องสาธารณะอีกเครื่องในประเทศของ #TOT @ CNX ยกหูไร้ซึ่งสัญญาณตอบสนองใดๆเช่นกัน #ผู้นำบริการโทรคมคมไทย