pagkatas pumila balik sa com.. #ADVANTAGE sa labas ng party