,<เก็บๆ #เมล็ดพันธุ์ #พืช #ดำรงเผ่าพันธุ์ #มนุษย์ ต่อไป.. #Keep #Seed #Vagetable #Fruits #Thailand