"Pero ikaw ang one and only reyna ng puso ko!" ♥ #CTO