แมว~ทำอะไรกันอ่ะ ดูหน่อย ... เมี๊ยว~ contrary to popular belief, you’re not the Internet connection and your staring creeps me out. #cat #kitty #submission #computer #laptop #pc ♫♪ #Photooftheday