@Frankietheig *shake shake* *pours into tini glass* *leans over to @kconlon1 to ignite* Be Careful ENJOY! #nipclub