Don't bother going into work tomorrow. #endoftheworld #bourbon #whiskey