อิไล : ดื่มเรดบูลแล้วไปนอนซะ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน... #redbull #eli #ukiss @u_kisseli