#ใบตองแห้ง เขียนวิจารณ์เรื่องรางวัลสิทธิมนุษยชนได้อย่างกะรู้ว่าเราคิดไว้ว่าอะไร @supamas @mwriiii @PanusD @chapter365 @RITT41