ชาเย็นเป็นน้ำที่เราชอบที่สุด อร่อยยยยย #Cha #Thai #very #delicious ~~ I like it :']