@_slickrick @djtonytoni @boysnightout899 @sam_yg with the main man of Franco #12shadesofChristmas #sunglasshutph