Som alle kan se av Facebook rapporten til @rockcomp, så er Pages kraftig verktøy for å nå ut til folk. #NOT