@ccromnow wtf, känns väldigt kasst från privacy synpunkt