รูปนี้แบบว่า.......... #รู้สึกเคะจะแขนเล็กกว่าชะนีแบบเราอีกบาย (cr.tumblr) #gugroupy