Ini org stress sms kesasar --" Emg ny teh sari wangi #loh