I HP står det att politiker skuggar lärare. Den typen av möten borde ske inom fler områden för bättre politik.