Ang cute ng pamangkin ko kapag close up. #hoody #skinhead #singkit #cute #grocery #south #supermarket