Obrir el llibre de valencià i trobar-me açò, no te preu! @AnnaGoPo #GRÀCIES! :)