Ganito ang masipag na estudyante. Picture2 lang. haha gawin ko muna #homework #physics