Kakaunti nanga lang ang BBM contacts q puro pa kitine kitine kitine ang laman nito.