Cool 100 Peso bill! Ba't ngayon lang ako nakakita nito? -___- #awesome #lasallian