Jeg blir ydmyk når Jeg ser hvordan denne rockeklubben driftes.