Miljøvern er nå en samling offentlige ritualer som man sjeldent utfordrer logisk lenger.