VSU in the ship! #14-0 already #blazernation #Blazers #NationalChampionship2012