นาฬิกาที่น้าซื้อมาฝากจากญี่ปุ่น :) #MickeyMouse #WhenIwasYoung cc @Tom_Mungkhung