ฮาร์ปเล่นคอนเสิร์ตที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรก //ครั้งแรกกับการดูวงwind #KU WIND