ตายละหวา ออกไปยืนถ่ายรูปนาทีประวัติศาสตร์ เจอหนุ่มอัจจีเรียถ่ายรูปเรา ถามว่าเรามาจากไหน เราเลยถ่ายรูปเขากลับ