gracias xicas @Cmartin_diaz  @Mery_Trillo #meryc y falta mi rubia peligrosa #bea